woensdag 9 februari 2011

Oproep: welke pabo wil weten hoe het staat met de TPACK van de studenten?

Zoals ik in het vorige bericht al schreef hebben we de Nederlandstalige TPACK-vragenlijst verder ontwikkeld. We hebben de vragenlijst uitgezet op een aantal pabo's, maar we zijn op zoek naar meer pabo's waar we deze vragenlijst uit kunnen zetten. We proberen met de resultaten in kaart te brengen wat de huidige stand van zaken rondom TPACK is bij studenten in alle leerjaren van de pabo, zodat we wellicht iets kunnen zeggen over factoren die invloed hebben op het wel of niet gebruiken van ict bij natuur/techniekonderwijs (in overleg kunnen we de vragenlijst ook aanpassen zodat we TPACK bij een ander domein kunnen meten).

De vragenlijsten worden op papier aan de 1e, 2e en 3e jaars studenten uitgedeeld en de 4e jaars krijgen een digitale versie omdat zij over het algemeen druk zijn met hun lio stage. Wij kunnen ervoor zorgen dat de vragenlijsten bij de pabo komen, we kunnen ze indien gewenst ook afnemen (kost ongeveer 15 minuten) en we zullen de resultaten analyseren. Uiteraard krijgt elke deelnemende pabo een rapportage van de bevindigen.

Interesse? Neem contact met me op!

maandag 7 februari 2011

Nu ook tpack.nl!

Alhoewel het de afgelopen tijd wat stil was op deze blog hebben we niet stilgezeten! In januari verzorgde ik een Masterclass over TPACK voor een aantal vo-docenten die werkzaam zijn op scholen van de Stichting Dunamare Onderwijsgroep. De Masterclass/workshop verliep goed en de docenten kwamen na het spelen van TPACK-NL, the game met erg leuke voorbeelden van ict-integratie in het onderwijs. Wat ik deze keer toegevoegd had om eens uit te proberen is dat ik voordat ze het spel gingen spelen de (zelfingeschatte!) TPACK van de docenten gemeten heb door middel van een vragenlijst. Terwijl de docenten daarna zelf bezig waren heb ik alle gegevens ingevoerd en even snel gekeken wat de gemiddeldes waren op de verschillende onderdelen van het TPACK model. Wat we van te voren al voorspeld hadden op basis van de ervaringen die de docenten op dat moment hadden met ict in het onderwijs bleek dat ze goed scoorden op vakkennis en didactische kennis, maar dat hun TCK en TPK wat lager scoorden en dat er nog wel aandacht besteed moest worden aan hun TPACK.

Verder hebben we de TPACK-vragenlijst verder ontwikkeld. Hij is door een aantal mensen op dit moment in gebruik om 'm te testen. Daarnaast hebben we de vragenlijst zelf ook uitgezet op een aantal pabo's, waar we specifiek ict-integratie binnen natuur- en techniekonderwijs gaan meten. Daarbij is een van de belangrijkste aannames dat bij zowel natuur- en techniekonderwijs als bij het gebruik van ict in het onderwijs het "gevoel van bekwaamheid" (self-efficacy) een grote rol speelt. We proberen dus te meten hoe het staat met het gevoel van bekwaamheid van pabo-studenten om daarna te bekijken hoe we dat kunnen verbeteren (ja, we doen dus ook de aanname dat het nog niet helemaal goed zit met dat gevoel..).

Tot slot leuk nieuws: met veel dank aan Mark Timmermans hebben we sinds kort ook het tpack.nl domein. Daar zijn we heel erg blij mee! Vooralsnog staat er dezelfde informatie als op tpacknl.nl, maar we zijn bezig om te bekijken op welke manier we de informatie op die site gaan presenteren en hoe we het beste de laatste nieuwtjes, instrumenten en onderzoeksresultaten kunnen presenteren.