maandag 13 december 2010

TPACK in het Pools!

TPACK in het Pools? Ja! Vandaag was (ben) ik in Warschau om een keynote presentatie en een workshop te geven op een conferentie van het "Centre for Education Development". De organisatoren van de conferentie hadden mij gevraagd om een presentatie te verzorgen over de competenties die docenten nodig hebben in de 21e eeuw en op welke manier die ontwikkeld zouden kunnen worden.

Tijdens de presentatie ben ik eerst ingegaan op "21st century skills", waarbij ik dankbaar gebruik heb gemaakt van het onderzoek dat mijn collega's Joke Voogt en Natalie Pareja hebben uitgevoerd en wat zij recent hebben gepresenteerd op Dé Onderwijsdagen 2010. In mijn presentatie heb ik de belangrijkste "21st century skills" gepresenteerd. Dit zijn volgens het onderzoek van Joke en Natalie onder andere samenwerken, communiceren, ICT geletterdheid, sociaal en/of culturele vaardigheden/burgerschap, creativiteit, kritisch denken, probleemoplos-vaardigheden en productiviteit.

Deze vaardigheden heb ik gekoppeld aan Technology en Pedagogy in het TPACK-model, waarna ik dat model heb uitgelegd en heb aangegeven hoe je dat model zou kunnen gebruiken om een professional development programma vorm te geven. Daarbij heb ik benadrukt dat docenten niet alleen kennis moeten hebben van de afzonderlijke kennisdomeinen Technology, Pedagogy en Content, maar dat zij juist ook kennis moeten hebben van de overlappende gebieden en dat zij moeten beschikken over een soort flexibiliteit om elke keer opnieuw een goede keuze te maken tussen verschillende soorten technologie ter ondersteuning van de vakinhoud en de (vak)didactiek.

Ik werd simultaan vertaald (na elke zin moest ik pauze houden en werd ik direct in het Pools vertaald), dus veel interactie was er niet mogelijk tijdens de presentatie. Maar na afloop kwam er een aantal mensen naar me toe die zeer enthousiast waren over de "simpelheid" van het model als grafische weergaven en tegelijkertijd waren zij zich zeer bewust van de complexiteit die het voor docenten en hun vaardigheden met zich meebrengt.

Tijdens de workshop zijn we hier op doorgegaan met ongeveer 30 personen. Ook deze deelnemers speelden het TPACK-spel en kwamen met erg mooie vindingrijke lesvoorbeelden waarin de T, P en C geintegreerd waren. Een aantal mensen gaf na afloop aan dat ze hiermee door wilden gaan, dus wellicht is er binnenkort een Poolse TPACK!

ADEF ICT Conferentie: Workshop TPACK

Op donderdag 9 december was ik te gast op de ADEF ICT Conferentie, waar ik twee keer achter elkaar een workshop over TPACK mocht verzorgen. Het werden twee interessante bijeenkomsten. Na een korte inleiding over het TPACK model gingen de deelnemers in groepjes aan de slag met TPACK, the game. Dit was net als voorgaande keren een leuke, actieve manier om na te denken over de combinatie van (vak)didactiek en ict en er kwamen leuke voorbeelden en mogelijkheden naar voren. Maar het meest interessante vond ik deze keer de discussie die ik met beide groepen na het spelen van het spel had, namelijk over de Kennisbasis ICT.

Zoals ik al eerder aangaf vraag ik me af of je wel een aparte Kennisbasis ICT zou moeten hebben als je elke keer benadrukt dat het niet gaat om de ICT, maar om de combinatie van ICT, vakinhoud en (vak)didactiek. En niet om de mensen die de Kennisbasis ICT hebben ontwikkeld te kort te doen. Integendeel! Ik denk dat er een mooi stuk ligt waarin ingegaan wordt op de vaardigheden die (in dit geval) tweedegraads docenten zouden moeten hebben als zij voor de klas komen te staan. Maar op mijn vraag of we een losse Kennisbasis ICT zouden moeten willen kwamen inderdaad reacties die er op lijken dat we eigenlijk vakinhoudelijke kennisbases moeten hebben waar de ict in is geintegreerd. Maar we hebben hier een klein beetje te maken met een kip-ei-probleem. Op het moment dat mensen aan het werk waren aan een inhoudelijke kennisbasis was bekend dat er ook gewerkt werd aan een Kennisbasis ICT en daarom werd het ICT-gedeelte tijdelijk weggelaten. De deelnemers gaven aan dat het goed zou zijn om dit nu verder te gaan integreren. Maar: moet dat met de vakinhoudelijke kennisbases? Of met een generieke kennisbasis die blijbaar ook ontwikkeld wordt of gaat worden? Of willen we dan veel te veel?