maandag 13 december 2010

ADEF ICT Conferentie: Workshop TPACK

Op donderdag 9 december was ik te gast op de ADEF ICT Conferentie, waar ik twee keer achter elkaar een workshop over TPACK mocht verzorgen. Het werden twee interessante bijeenkomsten. Na een korte inleiding over het TPACK model gingen de deelnemers in groepjes aan de slag met TPACK, the game. Dit was net als voorgaande keren een leuke, actieve manier om na te denken over de combinatie van (vak)didactiek en ict en er kwamen leuke voorbeelden en mogelijkheden naar voren. Maar het meest interessante vond ik deze keer de discussie die ik met beide groepen na het spelen van het spel had, namelijk over de Kennisbasis ICT.

Zoals ik al eerder aangaf vraag ik me af of je wel een aparte Kennisbasis ICT zou moeten hebben als je elke keer benadrukt dat het niet gaat om de ICT, maar om de combinatie van ICT, vakinhoud en (vak)didactiek. En niet om de mensen die de Kennisbasis ICT hebben ontwikkeld te kort te doen. Integendeel! Ik denk dat er een mooi stuk ligt waarin ingegaan wordt op de vaardigheden die (in dit geval) tweedegraads docenten zouden moeten hebben als zij voor de klas komen te staan. Maar op mijn vraag of we een losse Kennisbasis ICT zouden moeten willen kwamen inderdaad reacties die er op lijken dat we eigenlijk vakinhoudelijke kennisbases moeten hebben waar de ict in is geintegreerd. Maar we hebben hier een klein beetje te maken met een kip-ei-probleem. Op het moment dat mensen aan het werk waren aan een inhoudelijke kennisbasis was bekend dat er ook gewerkt werd aan een Kennisbasis ICT en daarom werd het ICT-gedeelte tijdelijk weggelaten. De deelnemers gaven aan dat het goed zou zijn om dit nu verder te gaan integreren. Maar: moet dat met de vakinhoudelijke kennisbases? Of met een generieke kennisbasis die blijbaar ook ontwikkeld wordt of gaat worden? Of willen we dan veel te veel?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten