maandag 13 december 2010

TPACK in het Pools!

TPACK in het Pools? Ja! Vandaag was (ben) ik in Warschau om een keynote presentatie en een workshop te geven op een conferentie van het "Centre for Education Development". De organisatoren van de conferentie hadden mij gevraagd om een presentatie te verzorgen over de competenties die docenten nodig hebben in de 21e eeuw en op welke manier die ontwikkeld zouden kunnen worden.

Tijdens de presentatie ben ik eerst ingegaan op "21st century skills", waarbij ik dankbaar gebruik heb gemaakt van het onderzoek dat mijn collega's Joke Voogt en Natalie Pareja hebben uitgevoerd en wat zij recent hebben gepresenteerd op Dé Onderwijsdagen 2010. In mijn presentatie heb ik de belangrijkste "21st century skills" gepresenteerd. Dit zijn volgens het onderzoek van Joke en Natalie onder andere samenwerken, communiceren, ICT geletterdheid, sociaal en/of culturele vaardigheden/burgerschap, creativiteit, kritisch denken, probleemoplos-vaardigheden en productiviteit.

Deze vaardigheden heb ik gekoppeld aan Technology en Pedagogy in het TPACK-model, waarna ik dat model heb uitgelegd en heb aangegeven hoe je dat model zou kunnen gebruiken om een professional development programma vorm te geven. Daarbij heb ik benadrukt dat docenten niet alleen kennis moeten hebben van de afzonderlijke kennisdomeinen Technology, Pedagogy en Content, maar dat zij juist ook kennis moeten hebben van de overlappende gebieden en dat zij moeten beschikken over een soort flexibiliteit om elke keer opnieuw een goede keuze te maken tussen verschillende soorten technologie ter ondersteuning van de vakinhoud en de (vak)didactiek.

Ik werd simultaan vertaald (na elke zin moest ik pauze houden en werd ik direct in het Pools vertaald), dus veel interactie was er niet mogelijk tijdens de presentatie. Maar na afloop kwam er een aantal mensen naar me toe die zeer enthousiast waren over de "simpelheid" van het model als grafische weergaven en tegelijkertijd waren zij zich zeer bewust van de complexiteit die het voor docenten en hun vaardigheden met zich meebrengt.

Tijdens de workshop zijn we hier op doorgegaan met ongeveer 30 personen. Ook deze deelnemers speelden het TPACK-spel en kwamen met erg mooie vindingrijke lesvoorbeelden waarin de T, P en C geintegreerd waren. Een aantal mensen gaf na afloop aan dat ze hiermee door wilden gaan, dus wellicht is er binnenkort een Poolse TPACK!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten