donderdag 8 maart 2012

SITE2012: Presentatie Douglas Agyei over TPACK

Vanochtend is het de beurt aan onze collega Douglas Agyei die presenteert over "Pre-Service Mathematics Teachers’ Learning and Teaching of Activity-Based Lessons Supported with Spreadsheets".

Douglas presenteert een deel van een groter project waarbij geprobeerd wordt om ICT te integreren in de lerarenopleiding wiskunde in Ghana. Het TPACK raamwerk wordt gebruikt als onderliggend raamwerk voor het onderzoek. Naast het integreren van ICT probeert Douglas het onderwijs ook meer student-gecentreerd te maken dan voorheen, door gebruik te maken van activity-based learning. Een dubbele uitdaging dus.
Douglas is niet bezig met "cutting edge technology": hij probeert de leraren (in opleiding) spreadsheets te laten gebruiken om verschillende redenen (zie foto). De meest belangrijke reden is een heel context-gebaseerde reden: in Ghana zijn weinig faciliteiten beschikbaar voor docenten en studenten. Spreadsheets vereist alleen een computer enbijvoorbeeld geen internetverbinding.

De docenten kregen een workshop over TPACK en het werken in teams, waarbij ze voorbeelden te zien kregen van de mogelijkheden van spreadsheets in het onderwijs. daarna werkten ze samen in hun team waarbij ze een wiskundig onderwerp kozen, keken op welke manier spreadsheets gebruikt konden worden en lesmateriaal gingen ontwerpen en ontwikkelen. Het materiaal werd uitgeprobeerd door de lessen te geven aan collega docenten in opleiding, waarna ze het materiaal echt in de klas gingen gebruiken.

Om te onderzoeken wat de resultaten zijn van deze werkwijze gebruikt Douglas verschillende instrumenten: de TPACK Survey, een rubric om de lesplannen te beoordelen en een rubric om observaties in de klas uit te voeren. Uit de resultaten blijft dat de docenten in het begin echt moesten wennen aan het gebruik van spreadsheets. Het positieve aan spreadsheets is dat je je studenten visueel kan laten zien hoe bepaalde formules in elkaar zitten. Dat betekent uiteraard wel dat je als docent ten eerste moet weten hoe de spreadsheets precies werken (TK) en het daarna op zo'n manier moet gebruiken dat het studenten helpt om te begrijpen waar het om gaat (TCK) en dat op zo'n manier dat het ook nog activity-based was (TPCK). Het werken in teams, het eerst uitproberen met collega's en het daarna pas uitvoeren in de klas hielp de docenten om deze competenties te ontwikkelen. Uit de resultaten blijkt dan ook dan de docenten van een docent-gecentreerde aanpak naar een student-gecentreerde aanpak zijn gegaan en dat de docenten een significante groep hebben doorgemaakt als het gaat om de T-gerelateerde delen van het TPACK model.

De uitdaging waar Douglas nu voor staat is het integreren van deze ervaringen in vakken die op de lerarenopleiding gegeven worden.. Een van de vragen die uit het publiek gesteld worden is of Douglas weet hoe het nu gaat met de docenten die afgestudeerd zijn en of zij nog steeds op deze manier bezig zijn. En het antwoord is.... ja! Dat is eigenlijk het grootste succes volgens mij: dat docenten doorgaan met een innovatie, ook als de onderzoeker er niet meer is om te begeleiden.

woensdag 7 maart 2012

SITE2012: Symposium MAET Programma Michigan State (3)

Het tweede deel van het symposium gaat over het gebruik van social media in het MAET programma en onderzoek naar de ontwikkeling van TPACK bij de deelnemers aan het programma.

De eerste presentatie over het gebruik van social media wordt verzorgd door Leigh Wolf. Zij is de mede-program director van het MAET programma en studieadviseur van de studenten. Leigh geeft aan dat het voor studenten zelfs mogelijk is om niet te kiezen dus of online of hybrid, maar dat je ook een combinatie kan doen. bijvoorbeeld het eerste jaar online, het tweede jaar hybrid en het derde jaar "overseas".
Heel mooi dat dit kan, maar dat betekent wel dat je een individuele student op verschillende manieren moet ondersteunen om er voor te zorgen dat hij/zij dat programma ook kan volgen en afronden. En ook dit moet voldoen aan het idee dat het volgen van het programma een "ervaring" is (zie mijn eerder post). En hoe zorg je ervoor dat ook de online studenten zich voldoende verbonden voelen met het programma en de andere studenten? Een van de manieren waarop het MAET programma dit ondersteunt is het gebruik van social media. Facebook, Pintress, Twitter, YouTube, Linkedin, etc. Om dit voor de docenten nog werkbaar te houden (stel je voor dat je alles constant moet bijhouden) wordt gebruik gemaakt van ifttt. Ik had daar zelf nog niet van gehoord, maar blijkbaar kan je dat gebruiken om alles wat je via verschillende social media binnen krijgt te stroomlijnen.

De tweede presentatie is van Matt Koehler die een presentatie geeft over het effect van het tweede jaar van het MAET programma op het TPACK niveau van de studenten. Om TPACK te meten maken ze gebruik van de TPACK Survey van Schmidt et al. De afgelopen vier jaar hebben ze aan het begin en het eind van het twee weken durende on-campus programma de vragenlijst afgenomen en de resultaten zijn goed: op alle T-gerelateerde domeinen van het TPACK model groeien de studenten (zie foto).Tot slot mag ik reflecteren op het MAET programma. Misschien niet verassend, maar ik ben heel positief. De manier waarop ze het onderwijs organiseren, hun studenten begeleiden, een echte hechte community vormen met de studenten, het voor elkaar krijgen dat de studenten een "experience" hebben, ik ben onder de indruk. Als ik al een opmerking zou mogen maken dan zou ik het wetenschappelijk gehalte van de opleiding omhoog brengen. Er wordt gebruik gemaakt van literatuur, maar meer als inleiding op de opdrachten zonder dat de studenten daar in hun opdrachten op terug hoeven te komen. Ik denk dat je op die manier een nog beter gefundeerd gebruik van ICT in het onderwijs voor elkaar kan krijgen.

SITE2012: Symposium MAET Programma Michigan State (2)

De eerste presentatie in het symposium over het MAET programma is van Michelle Hagerman die prsenteert hoe het eerste jaar van het masterprogramma in elkaar zit. Bij het ontwikkelen van het eerste jaar van het programma is nadrukkelijk nagedacht over het programma als geheel en niet als losse vakjes die samen een opleiding vormen. Daarbij wilden ze graag de creativeit en nieuwsgierigheid van de studenten stimuleren.
Om te kijken of deze ideeen ook overeen komen met de ideeen van de studenten worden de eerstejaars studenten gevraagd om aan te geven wat ze graag willen leren. Naast leren over onderwijskundige aspecten en aspecten die met het leren van leerlingen te maken hebben wilden de meeste studenten "learn to integrate technology effectively into the classroom", oftewel ze wilden hun TPACK ontwikkelen (zonder dat ze op dat moment weten wat TPACK is). Als voorbeeld van een van de opdrachten die de studenten moesten doen waarbij de uitgangspunten van het programma en de leerbehoeften van de studenten worden gecombineerd: een website maken waarbij hun leerlingen een activiteit moeten doen waarbij hun onderzoekende houding wordt gestimuleerd. Op basis van eigen ervaringen en het spelen met technologie werd hun creativiteit gestimuleerd en maakten ze (vaak voor het eerst) kennis met technologie.

De tweede presentatie door Laura Terry gaat over het tweede jaar van het programma. Dit jaar heeft als doel "exploring learning and development through technology". Manieren waarop ze dit doen kunnen in mijn eerdere posts gevonden worden. Laura laat onder andere een filmpje zien in het kader van de opdracht "understanding understanding". Wat in het tweede jaar aan bod komt gaat (uiteraard) verder dan dat wat er in het eerste jaar gebeurt. Daar waar het accent in het eerste jaar meer op TK ligt en het ontdekken van technologieen die interessant zijn voor het onderwijs, ligt het accent in het tweede jaar echt op het ontwikkelen van TPACK. De studenten moeten als eindopdracht een "grant proposal" schrijven, een projectvoorstel dat eventueel echt ingediend kan worden en dat ingaat op het betekenisvol inzetten van ICT in het onderwijs. Daarbij maken ze gebruik van het TPACK model als kader.

De derde presentatie over het derde jaar van het programma wordt door Kristen Kereluik verzorgd. Het derde jaar gaat duidelijk een stap verder dan het tweede jaar. In het derde jaar worden "creativity, design, leadership en vision" gestimuleerd. Niet (alleen) door daar over te leren, maar vooral door zelf te doen. De studenten in het derde jaar worden uitgedaagd om zelf opdrachten te bedenken. Om de studenten de kans te geven om hier echt mee bezig te gaan kregen de studenten naast materialen en begeleiding vooral veel tijd, "time to read and tweet". Tijd om na te denken, tijd om te lezen, tijd om te ontwerpen en te ontwikkelen en tijd om te reflecteren. Of zoals een van de studenten zei "Never in my life have I taken a class that allowed me the time and flexibility to practice creative thinking".

Een vraag die uit het publiek gesteld wordt na deze drie presentaties gaat over hoe je studenten begeleid die het programma compleet online volgen. Kan je die op dezelfde manier de opdrachten laten uitvoeren? Het interessante antwoord is dat het online programma eerst ontwikkeld is en dat op basis daarvan het on-campus programma ontwikkeld is. Het idee daarachter is dat wil je een online programma succevol laten zijn je heel duidelijk moet structureren, moet begeleiden en moet communiceren, nog meer dan bij een "traditioneel" programma. Een traditioneel programma kun je vaak nog even bijstellen terwijl je bezig bent, maar de ervaring leert dat dat bij een online programma veel moeilijker is, omdat je veel meer moet inspelen op de verwachtingen van de studenten. Als was het alleen al omdat het hier vaak om parttime studenten gaat die ook andere verantwoordelijkheden en afspraken hebben.

SITE2012: Symposium MAET Programma Michigan State (1)

In juni 2011 was ik te gast in Michigan om onder andere te kijken bij het masterprogramma Master of Arts in Educational Technology (MAET) van Michigan State University. Ik heb daar met veel plezier gekeken en meegedaan tijdens de bijeenkomsten met de studenten die twee weken lang het on-campus programma volgden. Daarvoor en daarna leren ze op afstand, waarbij geregeld summerschools of terugkomdagen georganiseerd worden. Je kan de studie op deze manier (hybrid noemen ze dat hier) volgen, maar ook compleet online. 

Vandaag is er een symposium georganiseerd over de opzet van het programma, de de manier van werken en de uitkomsten van het programma. Punya Mishra zal als program director een inleiding geven over de uitgangspunten van het programma en daarna zullen de 3 jaren van het masterprogramma beschreven worden. Tot slot mag ik als discussant reflecteren op het programma, gebaseerd op de presentaties van vandaag maar ook op mijn ervaringen van afgelopen juni. Zoals je kan zien op de foto hiernaast is het programma grotendeels gebaseerd op ideeen van John Dewey. Kort gezegd gaat het volgens hem om het opdoen van een ervaring. Niet zomaar een ervaring, maar een ervaring die er echt toe doet, iets dat je raakt, iets wat je leert, iets wat niet alleen jou raakt, maar ook anderen. Voor het ontwerpen van onderwijs betekent dat onder andere dat je niet een programma maakt door een paar vakken bij elkaar te zetten in een rooster, maar dat je moet nadenken over de manier waarop je je studenten iets wilt laten ervaren. Bij MAET betekent dit dat ze nadenken over "deep play", "creativity", "meaningful, "dramatic quality" en "TPACK". Wat dit betekent en hoe dit in de praktijk uitpakt wordt in de komende presentaties besproken. Ik zal dit in een volgende post beschrijven.

dinsdag 6 maart 2012

SITE2012: Roundtable TPACK

Deze middag wordt een roundtable georganiseerd door Teresa Foulger (Arizona State University), Karsten Krauskopf (Institut für Wissensmedien - Knowledge Media Research Center) en Mia Williams (University of Northern Colorado) rondom TPACK met de titel "Is Integrating Technology Like Learning to Ride a Bike?". Tijdens de roundtable willen ze de volgende punten bespreken: There are various approaches to promote TPACK, but what do we empirically know about the paths pre- and inservice teachers follow along the way? How may the initial learning of preservice teachers differ from professional development of experienced teachers, who “only” lack the technology knowledge? When and where do they realize the value technology brings? We propose a research plan meant to help professional developers understand any developmental aspects of TPACK. The purpose of this roundtable is to interact with experts attending the conference in the creation of a multi-methods approach to this inquiry, and for active support in conducting the study. 

Het is een echte TPACK Roundtable: naast live discussie worden we lid van een Facebook groep en discussiëren daar ook. Slim: zo bewaar je de opmerkingen van de deelnemers (goed idee voor morgen als ik zelf een roundtable verzorg!).

Karsten, Teresa en Mia beschrijven een aantal cases waar zij aan werken met docenten en leerlingen, waarbij docenten in teams samenwerken aan het ontwerp en de ontwikkeling van het onderwijs. Interessant daaraan is dat ze de docenten uitdagen om de T, P en C uit elkaar te halen. zo is er blijkbaar een les waar Google Earth een belangrijke rol speelt en de docenten worden uitgedaagd om na te denken over datzelfde onderwijs waarbij ze Google Earth weg mogen laten. Kunnen ze iets anders bedenken dat niet zo goed of misschien beter is? Waarom wel of niet? Deze reflectie levert een soort "aha-moment" op, waardoor de docenten leren.

Daarnaast beschrijven  Karsten, Teresa en Mia een interessant instrument om te kijken hoe docenten over hun eigen TPACK denken: geef ze (op papier?) de 3 cirkels van het TPACK model (PK, CK en TK) en laat ze zelf bepalen hoe groot de 3 verschillende cirkels zijn als ze dit op zichzelf betrekken en in hoeverre de cirkels op welke manier met elkaar overlappen. Op deze manier krijg je een discussie die waarschijnlijk meer open gevoerd kan worden dan dat je de docenten in het bestaande model "duwt". Het idee is dat je dit voor en na een interventie (workshop, werken in teams aan onderwijs, etc.) doet om te kijken wat het effect is van de interventie. Interessant, maar het zijn weer self-reported data. Hoe gaan ze daar mee om? Deze vraag maar in de Facebook groep gesteld, er is zoveel discussie en zoveel ideeën dat ik het antwoord hierop ook wel na zou willen lezen later. Wat ik me ook afvraag is of ervaren docenten de cirkels nog steeds uit elkaar kunnen of willen halen. Als je gewend bent om ICT in het onderwijs te gebruiken is het waarschijnlijk wel te doen om TK, PK en CK te benoemen, maar het benoemen van TPK en TCK en ook TPCK wordt wellicht te kunstmatig? De organisatoren van de roundtable geven aan dat op het moment dat docenten dit niet meer kunnen (of willen!) doen ze misschien voldoende TPACK hebben. Interessant.. daar moeten we eens verder over nadenken.

SITE2012: Keynote Larry Johnson, Horizon Report

De kyenote van vandaag is Larry Johnson en zijn presentatie zal gaan over het Horizon Project en het Horizon Report. Dit rapport wordt in Nederland ook veel genoemd en beschreven (zie bijvoorbeeld het bericht op de blog van Wilfred Rubens). Er is ondertussen ook een app beschikbaar met alle informatie uit het Horizon Report! Ik zal het rapport hier niet beschrijven, maar meer aangeven wat Larry Johnson vandaag zegt over technologie in het onderwijs. Daarbij verwacht ik niet dat hij expliciet TPACK zal noemen (maar wie weet..), maar omdat het doel van het rapport is "to identify and describe emerging technologies likely to have an impact on learning, teaching, and creative inquiry in higher education" denk ik dat het zeker relevant is voor ons TPACK werk.

Larry benadrukt dat ons huidig gebruik van technologie een grote invloed heeft op de manier waarop wij naar de wereld kijken. Door het gebruik van bijvoorbeeld een camera op een mobiele telefoon, een weblog of een facebook pagina kunnen we veel sneller informatie verspreiden en zijn we veel sneller op de hoogte van wat er in andere delen van de wereld gebeurt, oftewel, "the network is everywhere". Hij geeft de ontwikkelingen rondom de Arabische lente als voorbeeld. Dit voorbeeld is een heel duidelijk voorbeeld van waar een bericht op Facebook toe kan leiden, maar heeft naast een positieve inslag (mensen kunnen hun mening uiten) toch ook een wat negatieve klank vanwege de gebeurtenissen die daarop volgden. Toch zijn deze voorbeelden door te trekken naar onderwijs. Er zijn verschillende "megatrends" die invloed hebben op ons werk (zie foto). Maar ondanks deze trends en alle technologieën die we kunnen gebruiken benadrukt Larry dat we er voor moeten blijven zorgen dat kinderen nieuwsgierig en vol bewondering naar de wereld kijken. En misschien kunnen we daar de nieuwere technologieën voor inzetten (maar misschien moeten we soms ook de keuze maken om dat niet te doen).

De grote vraag is nu natuurlijk hoe je als docent zo goed mogelijk gebruik kan maken van dat wat er in het Horizon Report staat. Dat zou o.a. betekenen dat docenten meer gebruik moeten maken van "het internet der dingen", zoals op de website van het innovatieprogramma van SURFnet/Kennisnet staat: "een ontwikkeling waarbij alledaagse objecten (tas, schoenen, koelkast) in de toekomst verbonden zijn met het internet. Deze objecten zijn voorzien van een technologie die het object als ‘ding' herkenbaar maakt en in staat stelt binnen een netwerk (het internet) met andere ‘dingen' in verbinding te staan.". Tja... hoe ga je dat in het onderwijs doen? Of moeten (moeten?) docenten eerst maar eens beginnen met de andere technologieën die in het rapport staan: mobiele apps, tablet pc's en serious games. Hier zijn al wel wat meer voorbeelden van, maar ondanks dat ik zelf de ontwikkelingen en trends die in het rapport genoemd worden erg interessant vindt ben ik bang dat we steeds meer voor de grote groep docenten uit gaan lopen en de vraag is of en hoe ze dat kunnen inhalen en op welke manier wij dat kunnen ondersteunen. Iemand ideeën?

SITE2012: SIG TPACK

De tweede dag van de conferentie begint vroeg: om half 8 's ochtends zitten we bij de Special Interest Group van TPACK. Mark Hofer en Candace Figg zijn de co-chairs van deze SIG en heten ons van harte welkom op dit vroege tijdstip. De SIG is een hele actieve groep en groeit ook elke jaar. Als je lid bent van de SIG heb je toegang tot alle onderzoeksresultaten, kan je lid worden van de nieuwsbrief en van verschillende omgevingen om samen te werken en met elkaar te publiceren. Het mooie is.. dat kan je ook als je geen lid bent van de SIG. Alle TPACK informatie is openbaar, iedereen die interesse in TPACK heeft kan overal aan mee doen. Het delen van informatie en op die manier samen te werken aan de verdere ontwikkeling van (onderzoek naar) TPACK is een belangrijk uitgangspunt. Dat is ook een van de redenen waarom we zoveel mogelijk van de Nederlandstalige TPACK instrumenten (en andere documenten) beschikbaar stellen op de Nederlandstalige TPACK website.

Mark laat wat statistieken zien over de SIG en deze conferentie. Op dit moment zijn er 470 leden, ruim 1200 mensen die de nieuwsbrief krijgen en dit jaar zijn er 78 presentaties op deze conferentie over TPACK. Ook de Mendeley pagina groeit goed wat betreft alle TPACK publicaties.Op dit moment zijn daar bijna 300 TPACK-gerelateerde artikelen te vinden.

Daarna gaan we kort in groepjes aan de slag op basis van je eigen onderzoeksinteresse: het ontwikkelen van TPACK bij pre- en in-service teachers, het ontwikkelen van instrumenten en nadenken over de theoretische achtergrond van het TPACK model.
Diana, Mia, Petra, Mamta, Esra, Wei
Zelf ga ik met een aantal mensen wat verder praten over instrumentontwikkeling. De TPACK Survey die wij ook in Nederland gebruiken wordt op veel plekken in de wereld gebruikt. Ook hier hoor je weer dezelfde opmerkingen over dit instrument: het is vrij algemeen van aard. Maar ook wij komen vanochtend weer tot de conclusie dat je nooit een instrument kan maken dat geschikt is voor elke situatie. De huidige TPACK Survey kan gebruikt worden als uitgangspunt en je kan deze aanpassen voor je eigen situatie. In de VS wordt dit ook zeker aangemoedigd met de vraag of je je aangepaste versie weer wilt terugsturen naar de auteurs van de vragenlijst, zodat alles verzameld en weer opnieuw verspreid kan worden. Ook dat proberen we in de NL-situatie te bereiken, dus ik nodig jullie ook van harte uit om jullie (nieuwe of aangepaste) instrumenten naar ons op te sturen!

SITE2012: TPACK Symposium, deel 2

Het tweede deel van het TPACK Symposium startte met een presentatie van Denise Schmidt, Wei Wang en

Diana Tai over "Using the lens of classroom observation to examine teachers’ TPACK ". Denise, Wei en Diana lieten zien op welke manier zij de afgelopen jaren waren bezig geweest met de ontwikkeling van de TPACK Survey, het uitzetten daarvan en op basis van de resultaten verder onderzoek te doen naar wat TPACK nu eigenlijk betekent. Door naast het de vragenlijst gebruik te maken van observaties van docenten waarvan verwacht wordt dat zij een hoog TPACK-niveau hebben proberen zij er achter te komen welke vaardigheden zo'n docent heeft en of dat een op een te matchen is met het TPACK model.

Daarna presenteerde Joke Voogt ons onderzoek naar "Towards understanding TPACK: An empirical analysis of pre-service teacher’s perceptions of their ICT-integrating knowledge and skills". Hier heb ik al eens eerder over geschreven naar aanleiding van een presentatie die ik verzorgde tijdens de studiedag van de VFO in november 2011. Wat we proberen te doen is of we op basis van de resultaten die wij hebben verkregen door de TPACK Survey uit te zetten op pabo's iets kunnen zeggen over de zeven domeinen van het TPACK model. Onze eerste conclusie is: we kunnen op basis van onze data de zeven domeinen niet reproduceren. Niet met relatief simpele analyses en niet met meer geavanceerdere technieken.

Wat we wel zien is dat TK en PK als aparte domein en te onderscheiden zijn. De andere TPACK onderdelen lopen wat meer door elkaar. Zoals ik in november ook al schreef "CK is niet een apart domein: vakinhoudelijke kennis lijkt gekoppeld te zijn met PCK (vakdidactiek). Wellicht is dat te verklaren door het feit dat als (aanstaande) leerkrachten basisonderwijs over een bepaald domein nadenken ook direct nadenken hoe je daarover in de klas les geeft. Een groot deel van de TPK, TCK en TPCK items van de vragenlijst worden ook gezien als 1 cluster van vragen. Zelf denk ik dat het hier echt om TPACK gaat. Verder is er een duidelijk cluster met vragen te onderscheiden die wij "TPACK leadership" noemen. Het gaat daarbij om leraren (in opleiding) die anderen kunnen helpen om ict in het onderwijs te integreren en die een rolmodel voor anderen kunnen zijn.".

Maar wat nu? Wat zegt dit over TPACK? En wat zegt dit over het ontwikkelen van TPACK bij docenten (in opleiding)? En zegt dit ook iets over waar wij zelf de afgelopen jaar mee bezig zijn geweest? Punya Mishra ging onder andere in op deze vragen tijdens zijn reflectie op de presentaties. Hij stelde voorop dat het heel bijzonder is dat iets als TPACK zo wereldwijd verspreid is en dat we de mogelijkheid hadden om een deel daarvan vandaag te presenteren. En dat het niet altijd gaat om "high tech" of "cutting edge" technology, maar dat je aan de presentaties in het eerste uur kan zien dat je met relatief simpele technologieën ook veel kan bereiken in jouw eigen context. Was hij als een van de "founding fathers" teleurgesteld over onze vragen en kritische noten over het TPACK model? Helemaal niet. Hij benadrukte dat dit soort onderzoek nodig is om beter grip te krijgen op de materie om uiteindelijk natuurlijk wel dat te doen wat we willen bereiken: meer en betere integratie van ict in het onderwijs. We hebben nu nieuwe aanknopingspunten gevonden en die moeten we snel gaan benutten. En dat zullen we zeker doen, samen met onze TPACK-partners!

SITE2012: TPACK Symposium, deel 1In het eerste uur van het TPACK Symposium werden presentaties van case studies verzorgd uit 3 verschillende landen: Ghana, Tanzania en Kuwait.


De eerste presentatie van het eerste deel van het symposium werd verzorgd door Douglas Agyei. Hij presenteerde "Pre-service teachers’ competencies for technology integration: Insights from a mathematics-specific instructional technology course in Ghana ".

Daarna was Ayoub Kafyulilo aan de beurt met een presentatie over "Transforming Classroom Practices through Teachers’ Learning of TPACK: The case of in-service teachers in Kibasila Secondary in Tanzania". Aan het eind van het eerste uur van dit symposium mocht ik namens Ghaida Alayyar presenteren over "Pre-service Teachers’ Competencies for ICT integration in Kuwait: What do Learning Outcomes and Self-reported Data Tell?"


Het interessante aan deze presentaties is dat de uitgangspunten in alle drie de landen hetzelfde waren: a) het ontwikkelen van kennis en vaardigheden bij docenten in opleiding met betrekking tot het integreren van ICT in het onderwijs, b) dit doen in de eigen context van het land en c) niet door middel van een "workshopje", maar door de docenten in opleiding in teams te laten werken aan een probleem uit de lespraktijk waarbij gekeken werd op welke manier ict de oplossing kon ondersteunen. In alle drie de landen waren de docenten (in opleiding) gewend aan docent-gecentreerd leren, waarbij ICT geen of een marginale rol speelde. Het grote verschil tussen de landen is dat de beschikbaarheid van technologie in Ghana/Tanzania niet groot is (ook de beschikbaarheid over elektriciteit is soms een probleem), terwijl dit in Kuwait helemaal geen probleem is. Toch gingen de docenten in de drie landen op een vergelijkbare manier aan het werk en werden vergelijkbare resultaten behaald. Door het werken in de docentontwerpteams aan hun eigen onderwijs ontwikkelden de docenten meer ict-vaardigheden en werd hun zelf-ingeschatte vaardigheid op de verschillende aspecten van TPACK vergroot. Niet alleen op de T-gerelateerde gebieden (TK, TPK, TCK en TPCK), maar over het algemeen ook bij de andere domeinen (PK en PCK en in mindere mate CK).

Uit de presentatie van Ghaida bleek echter wel dat de scores op de TPACK Survey (de zelf ingeschatte TPACK van de docenten) niet direct correleerde met het geobserveerde TPACK niveau (bijvoorbeeld n.a.v. observaties in de klas) van de docenten. Dit zou kunnen komen omdat de vragen in de TPACK Survey vrij algemeen van aard zijn en dat wat geobserveerd werd heel specifiek over bepaalde lesinhouden en didactiek ging, maar wat de precieze reden is zijn we nog aan het onderzoeken. Een eerste puntje van de sluier werd al opgelicht tijdens het tweede deel van het symposium, zie mijn volgende bericht!

maandag 5 maart 2012

SITE2012: TPACK Symposium, introductie

Net als in 2010 en 2011 organiseerden we ook dit jaar tijdens de SITE conferentie een symposium over TPACK in samenwerking met Punya Mishra van Michigan State University en Denise Schmidt van Iowa State University. Uiteindelijk bestond ons team in Austin uit 10 personen:
Denise Schmidt-Crawford, Wei Wang, Shu Ju Diana Tai, Punya Mishra, Ayoub Kafyulilo,
Joke Voogt, Petra Fisser, Douglas Agyei, Gerald Knezek, David Gibson
Het symposium was op deze manier aangekondigd:

Meaningful use of ICT in education requires teachers to develop knowledge and skills that enables them to integrate ICT with a suitable pedagogical approach for teaching specific subject matter in a certain context. Koehler & Mishra (2008) introduced Technological Pedagogical Content Knowledge as a conceptual framework to describe the knowledge base teachers need for effective teaching with technology. This symposium aims to present successful strategies to develop Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) as emerged from several studies in different countries around the world. Based on the studies, and a further in-depth analysis of the data we tried to further uncover the conceptual understanding and the empirical validation of the TPACK framework. Active collaboration of teachers seems to be an effective way to develop TPACK, but the question remains how TPACK as a conceptual framework can be understood.

Het symposium was opgedeeld in 2 delen. In het eerste uur een korte introductie door mijzelf als chair van het symposium met daarna presentaties uit 3 verschillende landen (Ghana, Tanzania en Kuwait). Het tweede uur omvatte presentaties over de ontwikkeling van de TPACK Survey en een TPACK observatie-instrument en het nader analyseren van het TPACK model op basis van de data die verkregen zijn na het afnemen van de TPACK Survey in Nederland.

In de volgende twee blogberichten zal ik kort verslag doen van de twee delen van het symposium. We hebben alle presentaties samengevoegd:

2012-03-05 SITE TPACK Symposium
 

SITE2012: Opening


En we zijn begonnen! SITE 2012 gaat nu officieel van start met een introductie van Mike Searson (SITE President) en Paul Resta (Program Chair). SITE is the Society for Information Technology & Teacher Education en "promotes the development and dissemination of theoretical knowledge, conceptual research, and professional practice knowledge through the SITE conference, books, collaborative projects with other organizations, and the Journal of Technology and Teacher Education".

De deelnemers aan de SITE conferentie komen dit keer uit meer dan 60 landen! Typisch voor SITE moeten we dus meteen opstaan en op zoek gaan naar 2 mensen die je nog niet kent. Voor de nieuwelingen wat onwennig, maar als veteraan :-) die hier nu voor de derde keer is een goede gewoonte. Het idee is dat je ook gedurende de conferentie nieuwe mensen blijft ontmoeten, je netwerk blijft vergroten en samenwerkt aan betekenisvol integreren van ict in het onderwijs.

Dit jaar is het mogelijk om naast de gewone live presentaties ook presentaties online te volgen en er is ook een second life omgeving ingericht waar je elkaar kan ontmoeten. Verder worden QR-codes gebruikt voor updates van het programma, de virtual presentations en de social events. Daarnaast is er een Facebook groep en er kan natuurlijk getwitterd worden, dus ook als je hier niet aanwezig kan zijn kun je op de hoogte blijven!

Heb je vragen over de conferentie of over presentaties waar ik over blog, stuur me een berichtje of geef een reactie op een van mijn blogberichten!

SITE2012: TPACK in Austin (Texas)

Morgen begint het weer: de jaarlijkse SITE conferentie, dit jaar in Austin, Texas! De afgelopen 2 jaar ben ik op deze conferentie geweest en ook dit jaar hoop ik weer veel nieuws te horen over ict-integratie en TPACK. De voorbereidingen voor mijn eigen presentaties zijn getroffen en het programma voor de komende dagen is doorgespit, het beloofd een mooie week te worden. Morgen wordt in ieder geval meteen een drukke dag. We beginnen vroeg (7.30 uur) met een bijeenkomst van de Special Interest Group (SIG) van Digital Games & Simulations. Daarna volgt de Keynote presentatie door James Bower van de University of Texas San Antonio met de titel "Primates Play Together, Primates Learn Through Playing Together, Why Haven't Teachers And Their Students Been Playing Together?".

Na de keynote presentatie zijn wij aan de beurt met een symposium over TPACK: "Developing TPACK around the world: Probing the framework even as we apply it". Tijdens dit symposium zullen een aantal van onze eigen PhD studenten een presentatie geven over hun TPACK-onderzoek, zal Denise Schmidt een presentatie geven over haar TPACK-onderzoek naar aanleiding van de TPACK Survey en presenteert Joke Voogt ons onderzoek over onze zoektocht naar het beter begrijpen van het TPACK model en de achterliggende ideeën. Tot slot zal Punya Mishra het symposium afronden met een korte reflectie.

Morgenmiddag ben ik een van de panelleden van het panel "Next generation learning challenges EduCause Winners Panel", waar ik iets mag zeggen over onze ervaringen met simSchool. Parallel daaraan zal Maaike Heitink haar onderzoek presenteren met de titel "Learning literacy and content through video activities in primary education".

Naast deze presentaties waar ik zelf actief in ben hoop ik nog presentaties rondom digital fabrication en iPads in het onderwijs te gaan zien. Oftewel... een drukke dag! Ook de dagen die nog volgen zitten vol interessante onderwerpen en presentaties/roundtables die wij vanuit Nederland verzorgen. Op deze weblog zal ik proberen om iets te schrijven over alle TPACK-gerelateerde presentaties die ik bijwoon of verzorg. De presentaties die niet direct of indirect te maken hebben met TPACK (is dat mogelijk? ;-)) zal ik beschrijven op http://petrafisser.blogspot.com.