dinsdag 6 maart 2012

SITE2012: TPACK Symposium, deel 2

Het tweede deel van het TPACK Symposium startte met een presentatie van Denise Schmidt, Wei Wang en

Diana Tai over "Using the lens of classroom observation to examine teachers’ TPACK ". Denise, Wei en Diana lieten zien op welke manier zij de afgelopen jaren waren bezig geweest met de ontwikkeling van de TPACK Survey, het uitzetten daarvan en op basis van de resultaten verder onderzoek te doen naar wat TPACK nu eigenlijk betekent. Door naast het de vragenlijst gebruik te maken van observaties van docenten waarvan verwacht wordt dat zij een hoog TPACK-niveau hebben proberen zij er achter te komen welke vaardigheden zo'n docent heeft en of dat een op een te matchen is met het TPACK model.

Daarna presenteerde Joke Voogt ons onderzoek naar "Towards understanding TPACK: An empirical analysis of pre-service teacher’s perceptions of their ICT-integrating knowledge and skills". Hier heb ik al eens eerder over geschreven naar aanleiding van een presentatie die ik verzorgde tijdens de studiedag van de VFO in november 2011. Wat we proberen te doen is of we op basis van de resultaten die wij hebben verkregen door de TPACK Survey uit te zetten op pabo's iets kunnen zeggen over de zeven domeinen van het TPACK model. Onze eerste conclusie is: we kunnen op basis van onze data de zeven domeinen niet reproduceren. Niet met relatief simpele analyses en niet met meer geavanceerdere technieken.

Wat we wel zien is dat TK en PK als aparte domein en te onderscheiden zijn. De andere TPACK onderdelen lopen wat meer door elkaar. Zoals ik in november ook al schreef "CK is niet een apart domein: vakinhoudelijke kennis lijkt gekoppeld te zijn met PCK (vakdidactiek). Wellicht is dat te verklaren door het feit dat als (aanstaande) leerkrachten basisonderwijs over een bepaald domein nadenken ook direct nadenken hoe je daarover in de klas les geeft. Een groot deel van de TPK, TCK en TPCK items van de vragenlijst worden ook gezien als 1 cluster van vragen. Zelf denk ik dat het hier echt om TPACK gaat. Verder is er een duidelijk cluster met vragen te onderscheiden die wij "TPACK leadership" noemen. Het gaat daarbij om leraren (in opleiding) die anderen kunnen helpen om ict in het onderwijs te integreren en die een rolmodel voor anderen kunnen zijn.".

Maar wat nu? Wat zegt dit over TPACK? En wat zegt dit over het ontwikkelen van TPACK bij docenten (in opleiding)? En zegt dit ook iets over waar wij zelf de afgelopen jaar mee bezig zijn geweest? Punya Mishra ging onder andere in op deze vragen tijdens zijn reflectie op de presentaties. Hij stelde voorop dat het heel bijzonder is dat iets als TPACK zo wereldwijd verspreid is en dat we de mogelijkheid hadden om een deel daarvan vandaag te presenteren. En dat het niet altijd gaat om "high tech" of "cutting edge" technology, maar dat je aan de presentaties in het eerste uur kan zien dat je met relatief simpele technologie├źn ook veel kan bereiken in jouw eigen context. Was hij als een van de "founding fathers" teleurgesteld over onze vragen en kritische noten over het TPACK model? Helemaal niet. Hij benadrukte dat dit soort onderzoek nodig is om beter grip te krijgen op de materie om uiteindelijk natuurlijk wel dat te doen wat we willen bereiken: meer en betere integratie van ict in het onderwijs. We hebben nu nieuwe aanknopingspunten gevonden en die moeten we snel gaan benutten. En dat zullen we zeker doen, samen met onze TPACK-partners!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten