woensdag 7 maart 2012

SITE2012: Symposium MAET Programma Michigan State (2)

De eerste presentatie in het symposium over het MAET programma is van Michelle Hagerman die prsenteert hoe het eerste jaar van het masterprogramma in elkaar zit. Bij het ontwikkelen van het eerste jaar van het programma is nadrukkelijk nagedacht over het programma als geheel en niet als losse vakjes die samen een opleiding vormen. Daarbij wilden ze graag de creativeit en nieuwsgierigheid van de studenten stimuleren.
Om te kijken of deze ideeen ook overeen komen met de ideeen van de studenten worden de eerstejaars studenten gevraagd om aan te geven wat ze graag willen leren. Naast leren over onderwijskundige aspecten en aspecten die met het leren van leerlingen te maken hebben wilden de meeste studenten "learn to integrate technology effectively into the classroom", oftewel ze wilden hun TPACK ontwikkelen (zonder dat ze op dat moment weten wat TPACK is). Als voorbeeld van een van de opdrachten die de studenten moesten doen waarbij de uitgangspunten van het programma en de leerbehoeften van de studenten worden gecombineerd: een website maken waarbij hun leerlingen een activiteit moeten doen waarbij hun onderzoekende houding wordt gestimuleerd. Op basis van eigen ervaringen en het spelen met technologie werd hun creativiteit gestimuleerd en maakten ze (vaak voor het eerst) kennis met technologie.

De tweede presentatie door Laura Terry gaat over het tweede jaar van het programma. Dit jaar heeft als doel "exploring learning and development through technology". Manieren waarop ze dit doen kunnen in mijn eerdere posts gevonden worden. Laura laat onder andere een filmpje zien in het kader van de opdracht "understanding understanding". Wat in het tweede jaar aan bod komt gaat (uiteraard) verder dan dat wat er in het eerste jaar gebeurt. Daar waar het accent in het eerste jaar meer op TK ligt en het ontdekken van technologieen die interessant zijn voor het onderwijs, ligt het accent in het tweede jaar echt op het ontwikkelen van TPACK. De studenten moeten als eindopdracht een "grant proposal" schrijven, een projectvoorstel dat eventueel echt ingediend kan worden en dat ingaat op het betekenisvol inzetten van ICT in het onderwijs. Daarbij maken ze gebruik van het TPACK model als kader.

De derde presentatie over het derde jaar van het programma wordt door Kristen Kereluik verzorgd. Het derde jaar gaat duidelijk een stap verder dan het tweede jaar. In het derde jaar worden "creativity, design, leadership en vision" gestimuleerd. Niet (alleen) door daar over te leren, maar vooral door zelf te doen. De studenten in het derde jaar worden uitgedaagd om zelf opdrachten te bedenken. Om de studenten de kans te geven om hier echt mee bezig te gaan kregen de studenten naast materialen en begeleiding vooral veel tijd, "time to read and tweet". Tijd om na te denken, tijd om te lezen, tijd om te ontwerpen en te ontwikkelen en tijd om te reflecteren. Of zoals een van de studenten zei "Never in my life have I taken a class that allowed me the time and flexibility to practice creative thinking".

Een vraag die uit het publiek gesteld wordt na deze drie presentaties gaat over hoe je studenten begeleid die het programma compleet online volgen. Kan je die op dezelfde manier de opdrachten laten uitvoeren? Het interessante antwoord is dat het online programma eerst ontwikkeld is en dat op basis daarvan het on-campus programma ontwikkeld is. Het idee daarachter is dat wil je een online programma succevol laten zijn je heel duidelijk moet structureren, moet begeleiden en moet communiceren, nog meer dan bij een "traditioneel" programma. Een traditioneel programma kun je vaak nog even bijstellen terwijl je bezig bent, maar de ervaring leert dat dat bij een online programma veel moeilijker is, omdat je veel meer moet inspelen op de verwachtingen van de studenten. Als was het alleen al omdat het hier vaak om parttime studenten gaat die ook andere verantwoordelijkheden en afspraken hebben.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten