dinsdag 6 maart 2012

SITE2012: TPACK Symposium, deel 1In het eerste uur van het TPACK Symposium werden presentaties van case studies verzorgd uit 3 verschillende landen: Ghana, Tanzania en Kuwait.


De eerste presentatie van het eerste deel van het symposium werd verzorgd door Douglas Agyei. Hij presenteerde "Pre-service teachers’ competencies for technology integration: Insights from a mathematics-specific instructional technology course in Ghana ".

Daarna was Ayoub Kafyulilo aan de beurt met een presentatie over "Transforming Classroom Practices through Teachers’ Learning of TPACK: The case of in-service teachers in Kibasila Secondary in Tanzania". Aan het eind van het eerste uur van dit symposium mocht ik namens Ghaida Alayyar presenteren over "Pre-service Teachers’ Competencies for ICT integration in Kuwait: What do Learning Outcomes and Self-reported Data Tell?"


Het interessante aan deze presentaties is dat de uitgangspunten in alle drie de landen hetzelfde waren: a) het ontwikkelen van kennis en vaardigheden bij docenten in opleiding met betrekking tot het integreren van ICT in het onderwijs, b) dit doen in de eigen context van het land en c) niet door middel van een "workshopje", maar door de docenten in opleiding in teams te laten werken aan een probleem uit de lespraktijk waarbij gekeken werd op welke manier ict de oplossing kon ondersteunen. In alle drie de landen waren de docenten (in opleiding) gewend aan docent-gecentreerd leren, waarbij ICT geen of een marginale rol speelde. Het grote verschil tussen de landen is dat de beschikbaarheid van technologie in Ghana/Tanzania niet groot is (ook de beschikbaarheid over elektriciteit is soms een probleem), terwijl dit in Kuwait helemaal geen probleem is. Toch gingen de docenten in de drie landen op een vergelijkbare manier aan het werk en werden vergelijkbare resultaten behaald. Door het werken in de docentontwerpteams aan hun eigen onderwijs ontwikkelden de docenten meer ict-vaardigheden en werd hun zelf-ingeschatte vaardigheid op de verschillende aspecten van TPACK vergroot. Niet alleen op de T-gerelateerde gebieden (TK, TPK, TCK en TPCK), maar over het algemeen ook bij de andere domeinen (PK en PCK en in mindere mate CK).

Uit de presentatie van Ghaida bleek echter wel dat de scores op de TPACK Survey (de zelf ingeschatte TPACK van de docenten) niet direct correleerde met het geobserveerde TPACK niveau (bijvoorbeeld n.a.v. observaties in de klas) van de docenten. Dit zou kunnen komen omdat de vragen in de TPACK Survey vrij algemeen van aard zijn en dat wat geobserveerd werd heel specifiek over bepaalde lesinhouden en didactiek ging, maar wat de precieze reden is zijn we nog aan het onderzoeken. Een eerste puntje van de sluier werd al opgelicht tijdens het tweede deel van het symposium, zie mijn volgende bericht!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten