donderdag 8 maart 2012

SITE2012: Presentatie Douglas Agyei over TPACK

Vanochtend is het de beurt aan onze collega Douglas Agyei die presenteert over "Pre-Service Mathematics Teachers’ Learning and Teaching of Activity-Based Lessons Supported with Spreadsheets".

Douglas presenteert een deel van een groter project waarbij geprobeerd wordt om ICT te integreren in de lerarenopleiding wiskunde in Ghana. Het TPACK raamwerk wordt gebruikt als onderliggend raamwerk voor het onderzoek. Naast het integreren van ICT probeert Douglas het onderwijs ook meer student-gecentreerd te maken dan voorheen, door gebruik te maken van activity-based learning. Een dubbele uitdaging dus.
Douglas is niet bezig met "cutting edge technology": hij probeert de leraren (in opleiding) spreadsheets te laten gebruiken om verschillende redenen (zie foto). De meest belangrijke reden is een heel context-gebaseerde reden: in Ghana zijn weinig faciliteiten beschikbaar voor docenten en studenten. Spreadsheets vereist alleen een computer enbijvoorbeeld geen internetverbinding.

De docenten kregen een workshop over TPACK en het werken in teams, waarbij ze voorbeelden te zien kregen van de mogelijkheden van spreadsheets in het onderwijs. daarna werkten ze samen in hun team waarbij ze een wiskundig onderwerp kozen, keken op welke manier spreadsheets gebruikt konden worden en lesmateriaal gingen ontwerpen en ontwikkelen. Het materiaal werd uitgeprobeerd door de lessen te geven aan collega docenten in opleiding, waarna ze het materiaal echt in de klas gingen gebruiken.

Om te onderzoeken wat de resultaten zijn van deze werkwijze gebruikt Douglas verschillende instrumenten: de TPACK Survey, een rubric om de lesplannen te beoordelen en een rubric om observaties in de klas uit te voeren. Uit de resultaten blijft dat de docenten in het begin echt moesten wennen aan het gebruik van spreadsheets. Het positieve aan spreadsheets is dat je je studenten visueel kan laten zien hoe bepaalde formules in elkaar zitten. Dat betekent uiteraard wel dat je als docent ten eerste moet weten hoe de spreadsheets precies werken (TK) en het daarna op zo'n manier moet gebruiken dat het studenten helpt om te begrijpen waar het om gaat (TCK) en dat op zo'n manier dat het ook nog activity-based was (TPCK). Het werken in teams, het eerst uitproberen met collega's en het daarna pas uitvoeren in de klas hielp de docenten om deze competenties te ontwikkelen. Uit de resultaten blijkt dan ook dan de docenten van een docent-gecentreerde aanpak naar een student-gecentreerde aanpak zijn gegaan en dat de docenten een significante groep hebben doorgemaakt als het gaat om de T-gerelateerde delen van het TPACK model.

De uitdaging waar Douglas nu voor staat is het integreren van deze ervaringen in vakken die op de lerarenopleiding gegeven worden.. Een van de vragen die uit het publiek gesteld worden is of Douglas weet hoe het nu gaat met de docenten die afgestudeerd zijn en of zij nog steeds op deze manier bezig zijn. En het antwoord is.... ja! Dat is eigenlijk het grootste succes volgens mij: dat docenten doorgaan met een innovatie, ook als de onderzoeker er niet meer is om te begeleiden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten