donderdag 10 maart 2011

SITE2011: Het TPACK Symposium (deel 1)

Tijd voor ons TPACK Symposium! Het symposium is opgedeeld in twee delen,
met in elk deel 3 presentaties. Dit is het verslag van het eerste deel.

De eerste presentatie is van Tae Shin van de Universith of Central Missouri. Hij heeft samen met Punya en Matt een literatuurstudie gedaan naar het meten van TPACK, waarover de laatste tijd steeds meer te vinden is. Tae en collega's hebben daarbij met name gekeken naar validiteit en betrouwbaarheid. Er zijn verschillende soorten instrumenten: vragenlijsten, interviews, observaties. Wat opvalt is dat er bij de beschrijving van de meeste instrumenten geen aandacht besteed wordt aan het beschrijven van de validiteit van het instrument. Over betrouwbaarheid wordt wel af en toe gerapporteerd, maar met name als het gaat over vragenlijsten, niet bij observaties en interviews. De conclusie van Tae: Over het meten van TPACK wordt veel geschreven, maar over het algemeen is er in de wetenschappelijke literatuur nog weinig te vinden over valide en betrouwbare instrumenten...

De tweede presentatie wordt gegeven door Evrim Baran en Wei Wang van Iowa State University, waar zij samen met Denise Schmidt en Ann Thompson werken aan het onderzoek rondom de TPACK Survey. Deze TPACK Survey is ontstaan rondom het vak Instructional Technology dat gegeven wordt aan wat wij beginnende pabostudenten zouden noemen. De studenten maken voor het eerst kennis met ict in het onderwijs. Bij Iowa State willen ze graag over een lagere periode meten en doen dat als volgt: voordat het vak begint nemen ze de TPACK Survey af, daarna gaan ze in de klas observeren wat de studenten doen met leerlingen en wordt er een interview afgenomen. Na een bepaalde periode wordt de survey nog een keer afgenomen en wordt er weer geobserveerd en uiteindelijk wordt de survey voor een derde keer afgenomen. Tot nu toe heeft het vak Instructional Technology vier keer gelopen en hebben ze ook vier keer de TPACK Survey af kunnen nemen bij in totaal 351 studenten. Uit de eerste resultaten blijkt dat de studenten significant gegroeid zijn in alle domeinen van het TPACK model. De observaties zijn nog niet uitgevoerd, omdat ze op dit moment het instrument daarvoor aan het ontwikkelen zijn. Als het goed is komt dat instrument deze zomer beschikbaar.

De derde presentatie mag ik zelf geven namens onze PhD student Ghaida Alayyar. De belangrijkste boodschap? Het meten van TPACK alleen is niet genoeg. Wil je dat leraren (in opleiding) ook echt met ict aan de slag gaan dan moet je niet alleen weten welke kennis ze hebben, je moet ook weten hoe het zit met hun vaardigheden en attitude. En: echt TPACK ontwikkelen doe je pas als je het in de praktijk kan oefenen en toepassen. En dat moet vanaf het begin onderdeel zijn van de lerarenopleiding!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten