donderdag 10 maart 2011

TPACK: het model wel of niet expliciet met studenten bespreken?

In een van mijn eerdere berichten waar ik verslag deed van een roundtable sessie waar ik bij aanwezig was staat iets waar ik toch nog even op terug wil komen. Degene die de presentatie gaf zei dat het vanuit het gedachtengoed van de bedenkers van TPACK niet de bedoeling is dat je je studenten (in dit geval leraren in opleiding) expliciet les geeft over het TPACK model. Je moet zelf werken volgens de TPACK principes en je moet je studenten ook op die manier aan het werk zetten. Het uitleggen van het model hoort daar niet bij (volgens haar). Zij was daar zelf vanaf gestapt en besprak het model wel met haar studenten.

Ik heb zelf nooit ergens gelezen in een van de artikelen van Punya Mishra en Matt Koehler dat je het model niet zou mogen bespreken en ik kan me ook niet voorstellen dat zij dat zo gezegd of bedoeld zouden hebben. Toch bleef die opmerking in mijn hoofd hangen. Wij doen het namelijk wel, dat model uitleggen. Ik doe het zelf in mijn colleges over ict-gebruik in het onderwijs en onze promovendi en afstudeerders doen het ook tijdens hun onderzoek in de lerarenopleidingen. Het geeft niet alleen duidelijkheid over wat je bedoeld met samenhang en integratie van de verschillende onderdelen, ik vind dat studenten ook best wat achtergrondkennis mogen hebben over modellen en theorieen.

Dus toen ik vanavond Punya nog even sprak heb ik het hem toch nog even gevraagd... mogen we volgens het oorspronkelijke idee achter het TPACK model expliciet aandacht besteden aan het model, of mag je alleen werken volgens het model zonder dat jouw studenten dat op die manier in de gaten hebben? Punya had al wel eerder gehoord dat mensen het opgevat hadden zoals bijvoorbeeld die roundtable-presentator, maar hij en Matt hebben dit nooit zo gezegd. Wel hebben ze beschreven hoe ze met de studenten aan het werk gingen door middel van wat zij "Learning Technology by Design" noemen: leraren in opleiding werken samen in groepjes aan een ict-oplossing voor een probleem uit de prakijk. In de beginjaren van TPACK -ondertussen al weer 5 jaar geleden- vonden zij het a) niet nodig om het model te bespreken omdat het nog niet zo bekend was en b) wilden ze niet met hun eigen model "pronken". Maar nu TPACK in zo'n korte tijd toch redelijk ver geintegreerd is het denken over ict in het onderwijs geeft ook Punya expliciet aandacht aan het model.

En verder is er natuurlijk helemaal geen kwestie van "wel of niet mogen": afhankelijk van jouw eigen ideeen en doelen richt je je onderwijs in op jouw eigen manier. Met of zonder les over TPACK.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten