dinsdag 8 maart 2011

SITE2011: TPACK in de lerarenopleiding (roundtable)

De eerste TPACK presentatie die ik op SITE volg is de roundtable "Explicitly Addressing TPACK in Preservice Teacher Curriculum" door Mia Kim Williams van de University of Northern Colorado en Keith Wetzel, Teresa Foulger, Todd Kisicki en Lisa Giacumo van Arizona State University.

Het onderzoek dat Mia Willimas en collega's presenteren komt voort uit een bestaande cursus in de lerarenopleiding (po en vo)over het gebruik van ict in het onderwijs waar steeds opnieuw gekeken werd hoe het verbeterd kon worden. De vragen die zij hebben is: Moet je het TPACK model bespreken tijdens de vakken/colleges? Welke kennis van TPACK ontwikkelen studenten? en Welke ervaringen hebben doen studenten met TPACK en hoe beschrijven ze dat?

De vraag Moet je het TPACK model bespreken tijdens de vakken/colleges? is interessant. De presentatoren geven aan dat Koehler en Mishra hebben aangegeven dat je het model niet expliciet aan de orde zou moeten stellen, maar dat de studenten het door "modelling" moeten leren. Modelling wordt hier gezien als aan de ene kant een goed voorbeeld van de lerarenopleiders en aan de andere kant door actief bezig te zijn met het zelf ontwerpen en ontwikkelen van materiaal dat ondersteund wordt door ict.

Wat in dit project gebeurt is dat de studenten de TPACK Survey moeten invullen, daarna krijgen ze informatie over het TPACK model en discussieren daarover. Na de discussie moeten ze een mini-teach les voorbereiden en geven aan mede-studenten waarbij ze een toegewezen ict-toepassing moeten gebruiken. De studenten moeten zelf reflecteren op hun eigen les. Onderdeel van deze reflectie is dat ze moeten aangeven wat de meerwaarde van de technologie kan zijn. Het idee is dat je op deze manier tot TPACK kan komen en dat je ookkan zien of studenten meer richting TPK of TCK zitten  Tot slot wordt weer de TPACK Survey afgenomen. Naast begeleiding van de docenten is er een wiki die ze "erven" van de studenten van vorig jaar. Deze wiki mag verder aangevult of aangepast worden. De wiki blijft beschikbaar voor alle studenten (ook die van de vorige jaren), waardoor de wiki steeds verder groeit. De studenten zijn positief over deze manier van werken en ze leren niet alleen TPACK-gerelateerde kennis, maar ook 21st century skills zoals creativiteit, samenwerken en probleemoplossen.

Tijdens de discussie over de leraren in opleiding basisonderwijs blijkt dat deze studenten zich vooral in het begin onzeker voelen over alle onderdelen in het model en dat het wel beter wordt, maar dat ze op zoek zijn naar manieren om dit beter voor elkaar te krijgen. Ik vertelde ze over het werk van onze promovenda Ghaida Alayyar die haar studenten in groepjes aan het werk zet, waarbij elke student een specifieke T, P of C-rol krijgt. Dit lijkt goed te werken in relatie tot de groei in TPACK voor de hele groep. Wat zij zelf nu voor het eerst proberen (en wat Ghaida ook al vanaf het begin doet) is om hetgeen wat zij in de mini-teach les doen met hun medestudenten ook daarna doen in een echte klassituatie. Dit zorgt voor meer ervaring en daardoor meer zelfvertrouwen. Een vraag uit het publiek is of de studenten ook een lesplan moeten inleveren dat beoordeelt wordt om te kijken of het ook echt beklijft. Dat wordt inderdaad gedaan, maar daar zijn nog niet veel resultaten van bekend helaas.

Mijn conclusie uit deze roundtable is: ja, bespreek het TPACK model met je studenten, maar combineer het met een (authentiek) probleem uit de praktijk wat je in groepjes moet oplossen. Probeer je oplossing uit in een "veilige" omgeving, waarna je met eventuele aanpassingen aan de slag gaat in een echte klas. Geen nieuwe informatie, maar wel een bevestiging van onze ideeen tot nu toe.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten