donderdag 10 maart 2011

SITE2011: TPACK Learning by Design

Liangye Lu en Laurene Johnson van Syracuse University gaven vanmiddag een presentatie over "Learning by Design: TPACK in Action". Zij leggen uit dat Learning by Design projectgebaseerd en studentgecentreerd is. Zij benadrukken dat je TPACK als model niet expliciet moet aanbieden, maar dat je de lerenden impliciet met TPACK kennis moet laten maken door middel van deze manier van werken. Daar kan je verschillende opvattingen over hebben..

Belangrijk is in ieder geval dat de studenten actief bezig moeten zijn met het ontwerpen van iets wat je echt in de praktijk zou kunnen gebruiken. Daarbij gebruiken Liangye Lu en Laurene Johnson de volgende fasering:

Ook hier is het weer belangrijk dat je niet alleen actief bezig bent, maar dat je je lesactiviteiten eerst uitprobeert een relatief veilige omgeving, oftewel: eerst uitproberen met medestudenten. De medestudenten en de docent geven feedback en daarna ga je pas de echte praktijk in.

Interessant is dat deze onderzoekers/lerarenopleiders net als Ghaida Alayyar (een van onze PhD studenten) een reflectievraag stelt aan de studenten over TPACK: wat denk jij dat TPACK is, hoe pas je het toe en wat denk je dat jouw leerlingen leren? De presentatoren gaan hier niet veel verder op in, maar uit Ghaida's onderzoek lijkt te komen dat het stellen van deze vraag een extra bijdrage levert aan de ontwikkeling van TPACK.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten